Naše diecéze je nejmladší v České Republice a dožívá se krásných 20 let. Náboženský život už zde ale existuje po mnohá staletí. Jen v naší farnosti už jsou zmínky o farnosti někdy ze 13 století. ALe takové narozeniny je třeba oslavit. V centru diecéze v Ostravě je přichystán bohatý program tzv. DNŮ VÍRY, který v neděli 5. června zahájí Slavnostní mše svatá na Masarykově náměstí v 10.00 hodin a ještě ten den následuje koncert a odpoledne Pochod pro život. Začátek pochodu je naplánován na 15.00 do kostela Panny Marie do Ostravy Přívozu. Více informací o oslavách a konkrétním programu na www.doo.cz a nebo na www.dnyviry2016.cz