Za pár dní začíná období, kdy je možné získat odpustky pro duše zemřelých. Je to velká příležitost jednak posílit v sobě dar víry zvláště ve vzkříšení těla a v život věčný. O tomto týdnu také více prožíváme spojení s částí církve v nebeské slávě a pak i s částí církve bojující v očistci. Získáním odpustků můžeme našim zdemřelým pomoci. Neváhejme a modleme se za ně. Je to i způsob, jak se přiznat ke křesťanským kořenům, na kterých stojí naše kultura.